Board 2014/15

Coordinator

Mr. Malesh Shah

 

President

Mr. Kailash Thapa

 

Vice President

Mr. Aakashdip Adhikari

 

Secretary

Mr. Bishnu Dhakal

 

Vice Secretary

Mr. Dinesh Dahal

 

Treasurer

Ms. Pragati Poudel

 

Executive Members

Mr. Nabin Neupane

Ms. Priyanka Chauhan

Mr. Sailesh Gautam

Mr. Bimal Raj Khatri

Ms. Kritika Bhandari

Mr. Yuyutshu Karki